Tematy badawcze - streszczeniazobacz
Artykułyzobacz
Nowości wydawniczezobacz
Przydatne definicjezobacz
Prawozobacz

Pyły są jednym z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy płuc i nowotworów.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na wszystkich stanowiskach pracy powinny być prowadzone działania zmierzające do skutecznego ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na czynniki szkodliwe, w tym również na pyły.

Zapewnienie skutecznego ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego, wynikającego z narażenia na pyły, wymaga:

  • określenia rodzaju, stężenia i innych podstawowych parametrów pyłów emitowanych do środowiska pracy,
  • dokonania oceny narażenia pracowników na szkodliwe działanie pyłów występujących w środowisku pracy,
  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na szkodliwe działanie pyłów występujących w środowisku pracy,
  • zastosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem, umożliwiających eliminację zanieczyszczeń powietrza za środowiska pracy, a jeżeli nie jest to możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

dr Elżbieta Jankowska

Drukuj
Do góry
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd który uniemożliwił załadowanie strony. Jeśli problem się utrzymuje prosimy skontaktować się z administratorem strony.

system/core/Kohana.php [678]:

file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 5046 bytes written, possibly out of free disk space

Zrzut stosu (Stack Trace)

Czas wywołania: 2.6866 sekund, użyto 2.92MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.2.


Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 5386 bytes written, possibly out of free disk space in /app01/seka/system/core/Kohana.php on line 678

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 1754 bytes written, possibly out of free disk space in /app01/seka/system/core/Kohana.php on line 678

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 2928 bytes written, possibly out of free disk space in /app01/seka/system/core/Kohana.php on line 678