Tematy badawcze - streszczeniazobacz
Artykułyzobacz
Nowości wydawniczezobacz
Przydatne definicjezobacz
Prawozobacz

Pyły są jednym z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na organizm człowieka może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy płuc i nowotworów.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na wszystkich stanowiskach pracy powinny być prowadzone działania zmierzające do skutecznego ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na czynniki szkodliwe, w tym również na pyły.

Zapewnienie skutecznego ograniczania lub eliminowania ryzyka zawodowego, wynikającego z narażenia na pyły, wymaga:

  • określenia rodzaju, stężenia i innych podstawowych parametrów pyłów emitowanych do środowiska pracy,
  • dokonania oceny narażenia pracowników na szkodliwe działanie pyłów występujących w środowisku pracy,
  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na szkodliwe działanie pyłów występujących w środowisku pracy,
  • zastosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem, umożliwiających eliminację zanieczyszczeń powietrza za środowiska pracy, a jeżeli nie jest to możliwe zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

dr Elżbieta Jankowska

Drukuj
Do góry