• Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski.: Accuracy of steering in older persons.Congress Handbook and Book of Abstracts.. International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, nr , s. 189
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Arm and forearm muscle EMG activities with regard to handgrip force in relation to upper limb location.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, nr 4(2), s. 33-47
 • Liu D., Tokarski T., Kamińska J.: Assessment of musculoskeletal load of trapezius and deltoid muscles during activity of hand.. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 7( 2), s. 179-193
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Comparison of load of knee and hip muscles during pressing foot pedal.. Acta of Bioengineering and Biomechanics,, 2002, nr 4, s. 566-567
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Differences in accuracy of steering in older men and women.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, nr 5, Supp. 1, s. 224-227
 • Tokarski T., Kamińska J., Roman-Liu D.: Differences in muscle force in older women and men.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, nr 5,Supp. 1,, s. 507-511
 • Tokarski T., Kamińska J.: Differences in muscle force of elder men. Congress Handbook and Book of Abstracts. International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, nr , s. 389
 • Roman-Liu D., Kędzior K.: Differences in muscular activation and fatigue for intermittent and constant load. Occupational Ergonomics, 2005, nr 5, s. 1-14
 • M. Konarska: Ergonomia pracy biurowej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3) , Warszawa, 2001
 • A. Najmiec, W. M. Zawieska, M. Suchecka, J. Kurowski: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Ergonomiczna ocean twardości siedzisk.. Zaszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, nr 24, s. 133-136
 • Kaminska J. Borkowski P. Roman-Liu D. and Zagrajek T.: Finite Elements Analysis of Spine During Computerised Tasks, Prosidings of 11th International Conference on Human-Computer Interaction.. Engineering Psychology, Health and Computer System Design, 2005, nr 1, s.
 • Zawieska W., Nawrotny J., Liu D., Niesłuchowski W., Owczarek G.: Kręgosłup a zdrowie, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Konarska: Listy kontrolne jako narzędzia do oceny warunków pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 2, s.
 • Roman-Liu D.: Maximum force of tip pinch, lateral pinch and palmer pinch in relation to maximum handgrip force ? A Meta Analysis.. Biology of Sport, 2003, nr 20 (4), s. 303-319
 • Roman-Liu D.: Maximum handgrip force in relation to upper limb location ? A Meta Analysis.. American Industrial Hygiene Association Journal, 2003, nr 64, s. 609-617
 • Kamińska J., Roman-Liu D., Zagrajek T., Borkowski P.: Model kręgosłupa lędźwiowego człowieka (The model of human lumbar spine).. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, nr 6, Sup. 1, s. 77-81
 • K.Tott: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 1, s. 2 - 6
 • M. Konarska: Nowe biuro. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • Liu D.: Obciążenie fizyczne statyczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • Tokarski T., Liu D.: Obciążenie stawu kolanowego podczas czynności nacisku na pedał roboczy (Load of the knee joint during pressing the foot pedal). Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001, nr 3, Suppl. 2, s. 579-583
 • B. Kurkus-Rozowska: Ocena postępów w rehabilitacji medycznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo na podstawie badań ich możliwości psychofizycznych, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Konarska: Ocena warunków pracy w małych i dużych firmach. Rynek Chemiczny, 2001, nr 15, s.
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Optymalizacja położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały. Bezp. Pracy, 2003, nr 12, s. 20-23
 • K. Zużewicz, K. Kwarecki: Praca zmianowa i nocna - elementy profilaktyki chronobiologicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 16-19
 • M. Konarska, A. Gedliczka: Sprawdź,czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: The analysis of maximum forces of five upper limb activities.. Biology of Sport, 2004, nr 21 N°4, s. 369-378
 • Roman-Liu D.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 1 ? A. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11, s. 93-102
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 2 ? Experimental Study.. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11, s. 103-112
 • Roman-Liu D, Tokarski T.: Upper limb strength in relation to upper limb posture.. Int. J. of Industrial Ergonomics, 2005, nr 35, s. 19-31
 • Liu D.: Zagrożenia dla kręgosłupa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2001, nr , s.
 • Tokarski T.: Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych.. Bezp. Pracy,, 2002, nr 9, s. 13-14,

 


Drukuj
Do góry