Dokumenty do pobrania
Wniosek o przyjęcie na studiazobacz
Regulamin studiówzobacz
ZakwaterowaniezobaczUprzejmie informujemy, że są do odebrania świadectwa ukończenia studiów dla osób które obroniły pracę dyplomową z grupy 48.
Osoby, które chcą świadectwo odebrać osobiście proszone są o kontakt telefoniczny z Centrum Edukacji. Pozostałym osobom świadectwa zostaną przesłane pocztą.
Przepraszamy za opóźnienie, które wynikło z przyczyn od nas niezależnych.

 

STUDIA PODYPLOMOWE
?Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy?


Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
i
Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy

Głównym celem studiów podyplomowych ?Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy? jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i
umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.


Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. a także osób, które postanowiły specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze.


Program studiów realizowany będzie w trakcie dwóch semestrów. Przewiduje on 12 przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich słuchaczy. Zajęcia prowadzone będą w systemie sześciu tygodniowych sesji (raz w miesiącu, przez tydzień od poniedziałku do soboty)


Termin rozpoczęcia studiów: 26.01.2009 r.

(kolejne terminy rozpoczęcia studiów dla kolejnych grup słuchaczy uzależnione są od liczby zgłoszeń)

Rekrutacja:
ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa na miesiąca przed rozpoczęciem zajęć
Wniosek o przyjęcia na studia wraz z ankietą i kartą informacyjną należy przesłać pod adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, lub faxem: 0-22 623-36-93

W przypadku przesłania zgłoszenia faxem, oryginały dokumentów zgłoszeniowych, należy dostarczyć do Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Plan studiów

 

Blok tematyczny Ilość godzin zajęć dydakt.
I semestr  
1. Prawna ochrona pracy
21
2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem
17
3. Ergonomia
18
4. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
15

5. Niebezpieczne, szkodliwe i uciażliwe czynniki środowiska pracy

 • Hałas
 • Drgania mechaniczne
 • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • Zagrożenia elektromagnetyczne
 • Pyły wystepujące w środowisku pracy
 • Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
 • Zagrożenia mechaniczne
 • Zagrożenia stwarzane przez maszyny produkcyjne
 • Energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr  
6. Transport wewnatrzzakladowy
15
7. Powazne awarie chemiczne
6
8. Zagrozenie pozarem i wybuchem
6
9. Srodki ochrony indywidualnej
15
10. Techniki komputerowe w bezpieczenstwie i higienie pracy
10
11. Ratownictwo i system pierwszej pomocy
w przedsiebiorstwie
11
12. Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
25
13. Seminarium dyplomowe
10
Razem
252

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • karta informacyjna
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Opłata za studia: 4600 zł. (koszt całości studiów) W cenę wliczone są materiały szkoleniowe do każdego przedmiotu, opieka promotora, obiady, tableau, świadectwo.

Terminy dokonywania opłat:

I semestr ? przed rozpoczęciem studiów
II semestr ? przed rozpoczęciem semestru

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:
 • aktywny udział w zajęciach
 • zdanie testów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem studiów
 • wykonanie pracy dyplomowej i obrona
 • wniesienie opłat za studia

Kontakt:
Centrum Edukacyjne: 022 623 36 76 lub 022 623 43 85


Zakwaterowanie

Organizatorzy studiów pośredniczą w rezerwacji noclegów. Koszt noclegu w hotelu za dobę wynosi:
 • 85 zł (w tym VAT) za osobę w pokoju dwuosobowym
  (w pokojach dwuosobowych kwaterowane są osoby z danej grupy studenckiej)
 • 170 zł (w tym VAT) za pokój jednoosobowy Komfort


 • Ceny mogą ulec zmianie.
  W cenę noclegu nie jest wliczone śniadanie. Istnieje możliwość wykupienia śniadań i kolacji w restauracji hotelowej.
  Śniadanie płatne - 20 zł/osoba

  Parking płatny:
  • 20 zł samochód osobowy
  • 30 zł bus
  • 10 zł motor


  Grupy studenckie liczą od 25 od 30 osób.

 

Drukuj
Do góry