Wypadki przy pracy
Tematy badawcze - streszczeniazobacz
Artykułyzobacz
Nowości wydawniczezobacz
Program do rejestracji i analizy wydarzeń wypadkowychzobacz
Serwis poświęcony wypadkom przy pracyzobacz
Zakład Ubezpieczeń Społecznychzobacz
Główny Urząd Statystycznyzobacz
 • Definicja: za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą
  (art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu   wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. nr 199, poz. 1673)
 • Postępowanie w razie wypadku (art. 234 § 1 k.p.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy, (Dz. U. nr 115, poz. 744) ze zm. (Dz. U. z 2004 r. nr 14, poz. 117):
  • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
  • zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
  •  zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom
 • Kogo zawiadomić: właściwego inspektora pracy i prokuratora ? o śmiertelnym, ciężkim lub  zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy (art. 234 § 2 k.p.)
 • Wymagana dokumentacja:
  • protokół powypadkowy
  • rejestr wypadków
   (art. 234 § 3 k.p.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy, Dz. U. nr 115, poz. 744 ze zm. (Dz. U. z 2004 r. nr 14, poz. 117))
  • statystyczna karta wypadku
   (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (Dz. U. nr 269, poz. 2672)
  • karta wypadku przy pracy dla pracowników nie etatowych, zatrudnionych na umowę-zlecenie
   (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz. U. Nr 236, poz. 1992)
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego - druk N9
  • Wniosek do ZUS o odszkodowanie


 

Drukuj
Do góry