Adresy:

ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa, Polska

Kancelaria
Telefon: (+4822) 623 36 98
Fax: (+4822) 623 36 93, (+4822) 840 24 62
E-mail: oinip@ciop.pl

Ośrodek Promocji
Telefon: (+4822) 623 36 83
Fax: (+4822) 623 32 64
E-mail: oinip@ciop.pl

Centrum Edukacyjne
Telefon: (+4822) 623 43 85, (+4822) 623 36 76
Fax: (+4822) 623 36 93, (+4822) 840 24 62
E-mail: krswi@ciop.pl

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
Telefon: (+4822) 623 43 86
Fax: (+4822) 623 46 67
E-mail: bamia@ciop.pl

Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48
90-133 Łódź, Polska

Telefony: (+48 042) 678 - 19 - 63, (+48 042) 678 - 10 - 75
Fax: (+48 042) 678 - 19 - 15
E-mail: granc@ciop.lodz.pl

 

 

Informacje o projekcie budowy portalu

 

Projekt współfinansowany ze Środków Przejściowych 2005/017-488.01.05.01
"Podniesienie stopnia wdrożenia dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy"

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa pracy i usług zdrowotnych
Numer referencyjny: TF2005/017-488.01.05

 

 

Drukuj
Do góry