Elektroniczny katalog Bibliotekizobacz
Regulamin Biblioteki CIOPzobacz
Publikacje UKIEzobacz

Biblioteka CIOP-PIB jest biblioteką specjalistyczną, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Interdyscyplinarny charakter tematyki sprawia, że zasoby biblioteki reprezentują niemal wszystkie dziedziny nauki, zarówno humanistyczne jak i techniczne, a także obszerne zbiory o charakterze uniwersalnym - slowniki, encyklopedie, leksykony i poradniki.

Biblioteka funkcjonuje w strukturze Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00, w środy w godz. 12:00 - 16.00, IIp. pok. 225.

Ze zbiorami Biblioteki można zapoznać się na miejscu w czytelni, korzystając z tradycyjnych katalogów kartkowych oraz ELEKTRONICZNEGO KATALOGU, dostępnego również w Internecie. (Informacje)

Księgozbiór Biblioteki obejmuje:

 • Ok. 30.000 wydawnictw zwartych - książki i materiały informacyjne, prace naukowo-badawcze (uwzględniając prowadzaną na bieżąco selekcję)
 • 200 tytułów czasopism polskich (w tym 102 tytuły naukowe i specjalistyczne)
 • 85 tytułów czasopism zagranicznych,

Biblioteka posiada specjalistyczne pismiennictwo polskie i obcojęzyczne z następujacych dziedzin:

 • bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
 • ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego w róznych działach gospodarki i na poszczególnych stanowiskach
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • system zarządzania bhp, zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego
 • prawo pracy, dostosowanie prawa polskiego do wymagań unijnych
 • wypadki przy pracy ubezpieczenia i pomoc społeczna
 • ergonomia, psychologia i socjologia pracy
 • obciążenia psychofizyczne , zmęczenie, wypalenie zawodowe, stres, mobbing
 • społeczeństwo informacyjne
 • medycyna, fizjologia i higiena pracy
 • zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • awarie przemysłowe
 • techniki bezpieczeństwa.

Biblioteka dysponuje również wydawnictwami archiwalnymi o znaczeniu historycznym z lat 20-tych do 70-tych ubiegłego wieku. Tematyka tych wydawnictw obejmuje: psychologię, fizjologię, medycynę, chemię, toksykologię, bezpieczeństwo pracy (wydawnictwa archiwalne) .

Czytelnia posiada 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, udostępniające bazy na nośnikach elektronicznych (CD-ROM), bazy w trybie on-line, oraz zapewnia dostęp do internetowych źródeł informacji, w tym także do czasopism elektronicznych.

Ze zbiorów bibliotecznych w czytelni moga korzystać wyszyscy zainteresowani. Wypożyczenia poza bibliotekę realizowane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych lub pisma poświadczonego przez uczelnię, szkołę lub instytucję.

Informacje na temat piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii można również uzyskać w innych bibliotekach oraz na stronach internetowych instytucji krajowych i zagranicznych:

Kierownik Biblioteki
mgr Iwona Ruszecka
e-mail: iwrus@ciop.pl
tel. 623-36-88

mgr Joanna Bulińska
e-mail: jobul@ciop.pl
tel. 623-36-90

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Biblioteka
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: biblio@ciop.pl
Drukuj
Do góry