Ważne dokumenty
Statutzobacz
Deklaracja przystąpieniazobacz
POLA AKTYWNOŚCI STOWARZYSZENIA
  1. Kształtowanie i promowanie polityki związanej z kulturą bezpieczeństwa, w jak najbardziej szerokim zakresie, w pracy, w domu, w czasie wypoczynku i w szkole.
  2. Tworzenie uwarunkowań i możliwości aktywności w środowiskach działania zawodowego absolwentów.
  3. Aktywny udział i konstruktywny wpływ na legislacyjny obszar związany z bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce.
  4. Tworzenie autentycznego i rzetelnego lobbingu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce.
  5. Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
  6. Zmiany mentalnego nastawienia i świadomości pracodawców w odniesieniu do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  7. Projektowanie, opiniowanie i popularyzowanie materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  8. Popularyzowanie najlepszych doświadczeń edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Zjazd założycielski Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP w Kazimierzu Dolnym

Drukuj
Do góry