Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 


"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

na płytach CD i DVD

 
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy ? Państwowym Instytucie Badawczym opracowano materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. ?Kultura bezpieczeństwa? do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego ?Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej?

Materiały są zbiorem pomocy edukacyjnych wspierających nauczyciela w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego:

  • w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
  • w gimnazjum,
  • w szkołach ponadgimnazjalnych.


Materiały dostępne są w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD.


Drukuj
Do góry