Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)
Termin kursu:  14 - 16.01.2009 r.
                        3 - 05.06.2009 r.
                      14 - 16.10.2009 r.
Koszt kursu: 700 zł
    więcej informacji >>>

Ocena ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne
Termin kursu:   6 -  7.05.2009 r
                     15 - 16.09.2009 r.
Koszt kursu: 500 zł
   więcej informacji >>>

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy
Termin kursu:  24 ? 26.03.2009 r.
                      20 - 22.10.2009 r.  
Koszt kursu: 750 zł
   więcej informacji >>>

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy
Termin kursu: 12 - 14.05.2009 r.
                       17 - 19.11.2009 r.
Koszt kursu: 700 zł
    więcej informacji >>>

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
Termin kursu: 27 - 29.04.2009 r.
                       6 - 08.10.2009 r.
Koszt kursu: 700 zł
    więcej informacji >>>

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym
Termin kursu:  11 - 13.03.2009 r.
Koszt kursu: 700 zł
    więcej informacji >>>

Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Termin kursu: 25 - 29.05.2009 r.
                     23 - 27.11.2009 r.
Koszt kursu: 1200 zł
    więcej informacji >>>

Zagrożenia atmosferą wybuchową w miejscu pracy
Termin kursu: 20 - 21.04.2009 r.
                     20 - 21.10.2009 r.
Koszt kursu:  550 zł
    więcej informacji >>>

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)
Termin kursu: 7 - 9.04.2009 r.
                     3 - 5.11.2009 r.
Koszt kursu: 600 zł
    więcej informacji >>>

Zagrożenie pyłami w środowisku pracy
Termin kursu:  30.03 - 1.04.2009 r.
Koszt kursu: 650 zł
    więcej informacji >>>

Maszyny - oznakownie CE Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi wg nowej 2006/42/WE dyrektywy maszynowej (z warsztatami)
Termin kursu:  10 - 12.03.2009 r.
                      16 - 18.06.2009 r.
                      12 - 14.10.2009 r.      
Koszt kursu: 900 zł
   więcej informacji >>>

Ocena ryzyka zawodowego
Termin kursu:  26-28.05.2008 r.
Koszt kursu: 650 zł
                   450 zł (przy grupie min. 4 osobowej)
   więcej informacji >>>


UWAGA:

  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

 

Drukuj
Do góry